Over de stichting

Stichting Taalcoaching Capelle is 1 maart 2016 opgericht. Taalcoaching is tot die tijd een onderdeel van het Capels Multicultureel Centrum (CMC) geweest.

Waarom deze stichting?

Taalcoaching is nodig, omdat meedoen in de samenleving begint met het spreken, lezen en schrijven van de taal. We willen onze leerlingen helpen om de Nederlandse taal beter te spreken, lezen en schrijven. Wij richten ons zowel op Capellenaren met een andere moedertaal als op laaggeletterden: mensen die in hun jeugd onvoldoende hebben leren lezen en schrijven. Zowel mensen die een inburgeringscursus moeten volgen als zij die daar niet toe verplicht zijn kunnen bij ons terecht voor extra ondersteuning: van analfabeet tot hoger opgeleide.

Ons aanbod

Wij bieden één-op-één taalcoaching en groepslessen aan. Bij de lessen gebruiken we lesmethodes die zijn ontwikkeld of aanbevolen door de organisatie Het begint met Taal. De inhoud van het taalaanbod sluit zo veel mogelijk aan bij de leef- en belevingswereld van de leerlingen. Dit maakt hun deelname aan vrijwilligerswerk en betaald werk makkelijker.

Wie zijn we?

Met meer dan 100 vrijwillige taalcoaches begeleiden wij ruim 200 leerlingen.

Partner in taalnetwerk

Taalcoaching Capelle is partner in het Capelse taalnetwerk, samen met de gemeente Capelle aan den IJssel, Werkplein IJsselgemeenten, Welzijn Capelle, ROC Zadkine, VoorleesExpress aan den IJssel, Serviceclub The Lions en Bibliotheek aan den IJssel. Stichting Lezen en Schrijven heeft een adviserende rol. In de Bibliotheek Capelle Centrum bevindt zich het Taalpunt: een centrale plek waar mensen met een taalachterstand terecht kunnen voor advies over en hulp bij taalvragen.